СЕКРЕТАР

Иван Венециев Пешунов

Роден на 23 декември 1963 г. в гр. Монтана. Притежава магистърска степен по „Технология на машиностроенето и металорежещите машини” от Висшия машинно-електротехнически институт – Варна и магистърска степен по „Публична администрация” от Университет за национално и световно стопанство – София.

От 08.11.1999 г. до 02.12.2007 г. е гл. експерт в Областна администрация – Монтана. От 03.12.2007 г. до момента е секретар на Община Георги Дамяново.

Женен, с две деца.

За контакти:

3470 с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” №2

Тел:  09551/2220

e-mail: gd3470@mail.bg