РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Днес, 24.01.2020 г. в Заседателната зала на общинска администрация се проведе работна
среща с представителите на читалищата в общината.
Осем читалища на територията на община Георги Дамяново се субсидират от държавния бюджет
през 2020 година. Регистрираните по Закона за народните читалища, ще получат общо 125
280 лева през настоящата година. Средствата се определят от Министерство на културата. За
една субсидирана бройка се отпускат годишно 10 440 лева. Общо в читалищата в общината се
субсидират 12 бройки.

About Администратор

Вашият коментар