Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост

About Администратор

Вашият коментар