ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БЪЛХИ, КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ!!!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ В ПЕРИОДА 27.06.2022г.-28.06.2022г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

  • ВТОРА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ, ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ, АЛЕИ И ДР. ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ.
    ПЛОЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ТРЕТИРАНИ С ПРЕПАРАТ БАНДИТ 10 ЕВ.
    КАРАНТИНЕН СРОК : 24 ЧАСА.
    УМОЛЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ ДА ИЗБЯГВАТ РАЗХОДКИТЕ ПО ТРЕТИРАНИТЕ ПЛОЩИ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИННИЯ СРОК!
    ОТГЛЕЖДАЩИТЕ ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В РАЙОНА ДА ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КОШЕРИТЕ.
  • ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА – НАЧАЛЕН ЧАС 21: 30 ч. ПРЕПАРАТЪТ С КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ТРЕТИРАНЕТО Е ЦИТРОЛ ULV, СЪЩИЯ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ХОРА И ЖИВОТНИ.

ПРИ НЕПОДХОДЯЩО И/ИЛИ ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКИТЕ НА ПЛОЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ДРУГИ ДАТИ.

About Администратор

Вашият коментар