Протоколи и Решения от заседания

РЕШЕНИЕ №249 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2022 ГОДИНА

10. ПРОТОКОЛ № 10 Решения №63 и №64

9. ПРОТОКОЛ № 9 Решение №62

8. ПРОТОКОЛ № 8 Решения №60 и №61

7. ПРОТОКОЛ № 7 Решение №59

6. ПРОТОКОЛ № 6 Решения от №46 до №58 и приложения

5. ПРОТОКОЛ № 5 Решения от №38 до №45 и приложения

4. ПРОТОКОЛ № 4 Решения №36 и 37

3. ПРОТОКОЛ № 3 Решения от №18 до №35 и приложения

2. ПРОТОКОЛ № 2 Решения № 2-17

1. ПРОТОКОЛ № 1 Решение №1