ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Днес, 11 май 2021 г. Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед №5/07.01.2020 г. на Кмета на Община Георги Дамяново и на основание чл. 128 от ЗВМД, се събра на заседание.
Форумът бе свикан след получено писмо от областния управител на област Монтана Росен Белчев, във връзка с епизоотичната обстановка в страната и Европа относно заболяванията Африканска чума по свинете и Високопатогенна инфлуенца (грип) при птиците и процедурата по регистрация на животновъдни обекти тип „лично стопанство”, съгласно изискванията на чл. 137 от ЗВД.
Срещата се проведе под ръководството на зам.-кмета на община Георги Дамяново Радослав Найденов, който е и председател на комисията. Участие в състоялото се в Общинска администрация събитие взеха инж. Бойко Благоев – зам. председател на комисията, д-р Петьо Кръстев – гл.инспектор ОДБХ – Монтана, инж. Димитрина Иванова – лесничей ТП ДГС с. Говежда, Ботьо Петков – представител на Ловен съюз „Свидня” и инж. Анжелина Дилова – ст.експерт „Екология” в Община Георги Дамяново.
През настоящата 2021 г. има регистрирани общо за страната 239 броя огнища на АЧС, но само при дивите прасета. Последните регистрирани огнища на Инфлуенца по птиците в България са от месец април в област Хасково, село Криво поле и село Трилистник в област Пловдив при кокошки носачки. Към момента на територията на община Георги Дамяново няма констатирани случаи на Африканска чума по свинете и Инфлуенца при птиците.
По време на заседанието бяха обсъдени задълженията на местното самоуправление по отношение на мерките за биосигурност в населените места. Разгледан бе и плана за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете.

About Администратор

Вашият коментар