ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ СЕ РЕМОНТИРА ПОКРИВА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Община Георги Дамяново получи финансиране за проект, с който кандидатства по Проект „Красива България“ 2024г. към Министерството на труда и социалната политика. Той е за „Текущ ремонт на покрива на Основно училище ”Отец Паисий” в с. Георги Дамяново.
Общият бюджет на проекта е в размер на 295 008,00 лв. с вкл. ДДС, от които 147 504,00 лв. се финансират от Министерството на труда и социалната политика, а 147 504,00 лв. се съфинансират от бюджета на общината.
Одобреното проектно предложение включва извършване на текущ ремонт на покрива на сградата. Най-късно до средата на 2024 г. трябва да бъде избран изпълнител и да стартира дейността по обекта. Ремонтните дейности са в рамките до 4 месеца.
Проект „Красива България“ е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

About Администратор

Вашият коментар