ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ 2022г.

Удостоверение №10

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново

Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” – Снежана Петкова за цялостен и дългогодишен принос в областта на образованието и културата в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №11

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново

Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” Иван Каменов за цялостен и дългогодишен принос в областта на образованието в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №12

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново

Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” д-р Красимира Дионисиева за цялостен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.