ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ 2021г.

Удостоверение №4
На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново

Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” – д-р София Ангелова за цялостен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №5
На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново
Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” – д-р Мариета Райкова за цялостен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №6
На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново
Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” д-р Николай Марков за цялостен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №7
На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново
Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” д-р Мирослав Паньов за цялостен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №8
На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново
Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община Георги Дамяново“ Цветан Леонидов Цветанов за творческия му принос към българския фолклор и култура, и популяризиране на местния фолклор и традиции.

Удостоверение №9
На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново
Удостоява посмъртно с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” д-р Александър Свиларов за цялостен принос в сферата на социалните услуги и здравеопазването на територията на община Георги Дамяново.