ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ 2020г.

Удостоверение №1

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и  решение на ПК по образование, култура и младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Георги Дамяново с Решение №102/19.08.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново

Удостоверява се с  Почетния знак на Община Георги Дамяново и званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”,

проф. ГАЛИЛЕЙ СИМЕОНОВ

за изключителни  заслуги в развитието на културата и изкуството, и утвърждаване престижа и развитието на Общината и нейните населени места пред национални и международни институции

Удостоверение №2

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и  решение на ПК по образование, култура и младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Георги Дамяново с Решение №102/19.08.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново

Удостоверява се с  Почетния знак на Община Георги Дамяново и званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”, художника

ВЕНЕЛИН ЗАХАРИЕВ

за изключителни  заслуги в развитието на културата и изкуството, и утвърждаване престижа и развитието на Общината и нейните населени места пред национални и международни институции

Удостоверение №3 На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и  решение на ПК по образование, култура и младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Георги Дамяново с Решение №102/19.08.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново

Удостоверява се с  Почетния знак на Община Георги Дамяново и званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”,

художника-дърворезбар  ЧАВДАР АНТОВ

за изключителни  заслуги в развитието на културата и изкуството, и утвърждаване престижа и развитието на Общината и нейните населени места пред национални и международни институции