ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2 АПРИЛ 2023

По повод предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г. Централната избирателна комисия изработи видео и аудио материали разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването и възможности за гласуване – с хартиена бюлетина или с машина. Материалите са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“:

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

Централна Избирателна Комисия –  https://www.cik.bg/bg

Регистрация за гласуване по настоящ адрес – https://regna.grao.bg/