ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ – 14.11.2021г. и 21.11.2021г.

Разяснителна кампания – Анимирани клипове за гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация, гласуване на хора с увреждания и гласуване с машина

СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ – 2 В 1