О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми жители на община Георги Дамяново,

Ръководството на Община Георги Дамяново подема инициатива, заимствана от добрите примери в миналото, наречена „Образцов дом”. Идеята на инициативата е да се стимулира населението да се грижи за дворовете в домовете си и общите площи около тях, да се подържат в добро състояние – чисти и озеленени.
Желаещите да участват в кампанията „Образцов дом” трябва да изпратят до 5 бр. снимки ( без значение на техния размер) на общите части на имота – двора и прилежащия тротоар към него. Същите трябва да бъдат придружени от кратък текст, описващ местонахождението и колко години се стопанисва от собственика или собствениците.
Заявката може да изпращате на имейл: gd3470@mail.bg, като съобщение на Фейсбук страницата ни или на място в Общината от 07.06.2021г. до 07.07.2021 г.
Специално сформирана комисия ще направи оглед на всеки дом, участник в конкурса. Победителите ще бъдат обявени на 14 юли на интернет страницата на Община Георги Дамяново и във Фейсбук. Кметът на общината Нина Петкова лично ще награди най-добрите. Всеки от тях ще получи табела „Образцов дом“ и националното знаме.


За повече информация на тел: 09551 2220

About Администратор

Вашият коментар