ОФИЦИАЛНО НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЩИНИТЕ ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Днес, 07.12.2020 г. официално бе направена  първа копка по Проект № BG 16М1ОР002-2.005-0015 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталация за разделно събиране на  зелени и/или биоразградими отпадъци”, на конкретен бенефициент  община Чипровци – водеща община и община партньор –  община  Георги Дамяново. Проектът е на стойност 3 422 900, 64 лева, от които 2 117 768,00 лева са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 373 723 000  лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и 283 925,15 лева собствен принос на общините  Чипровци и  Георги Дамяново.

„За двете общини това е добър проект. Капацитетът на инсталацията е 2 000 т. годишно. Тук ще се преработват единствено биологични отпадъци. Ще се намалят наполовина и разходите за извозване на биоразградими отпадъци до Регионалното депо в Монтана.”, заяви кметът на община Чипровци Пламен Петков. С отварянето на инсталацията ще бъдат открити и нови работни места в района, добави Петков.

„Радвам се, че стигнахме до първа копка. Пожелавам на строителя да успее да спази сроковете за изпълнение,” каза кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова.

На официалната церемония присъства и народният представител инж.Дилян Димитров. „Компостиращата  инсталация е необходима и навременна за двете общини. Голяма част от отпадъците е именно зелената маса, а хората в този район все още имат поминък – отглеждат лозя и садят градини. Така, че това съоръжение е от голяма полза за всички” подчерта инж. Димитров. Отслужен бе водосвет за здраве и благополучие.

About Администратор

Вашият коментар