ОТМЕНЯ СЕ ЗАБРАНАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА В ТРИ СЕЛА ОТ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Регионална здравна инспекция-Монтана отменя забраната за ползване на вода за питейни нужди в три села от общината.
След проведените на 19.03.2020 г. и 20.03.2020г. изследвания от изпитвателна лаборатория при ВиК ООД-Монтана на водни проби питейна вода, взети от водопроводната мрежа на селата Георги Дамяново, Меляне, и Еловица е установено, че питейната вода отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на питейната вода, предназначена за питейно-битови цели по показател мътност.
Водоснабдителното дружество ВиК-Монтана има ангажимента да възстанови водоподаването в тези населени места.

About Администратор

Вашият коментар