ОТКРИТА ПРИЕМНА ОРГАНИЗИРА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

На 29 септември 2020 г. (вторник) от 10:00 часа пред сградата на Община Георги Дамяново,  Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна. Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове,  за новия програмен период 2021 – 2027 г.

About Администратор

Вашият коментар