ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ЗАЕМ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО“

About Администратор

Вашият коментар