ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

О Б Я В А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Георги Дамяново,

ОБЯВЯВАМ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

Прякото публично обсъждане ще се проведе при следните условия:

Дата и час: 04.02.2021 година от 10.00 часа

Място: Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Георги Дамяново, с. Георги Дамяново,  ул. „Единадесет“ № 2, етаж 2, стая 201.

Заинтересованите лица и организации могат да представят  писмени предложения и възражения по проекта на бюджета на е-mаil адрес: gd3470@mail.bg или в Деловодството на Община Георги Дамяново на адрес: с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” № 2 в срок до 04.02.2021 г.

Материалите за проекта на бюджета за 2021 г. на Община Георги Дамяново ще бъдат публикувани на сайта на Общината: www.georgidamyanovo.com

НИНА ПЕТКОВА

Кмет на община Георги Дамяново

About Администратор

Вашият коментар