Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

МАНДАТ 2015 – 2019 год.ПК по „Образование, младежки дейности, бюджет и финанси”

Председател: Елена Алексеева Неделкова

Член: Пламка Илиева Бобойчева

Член: Красимир Жоров Иванов

Член: Георги Руменов Маринов

Член: Светослав Георгиев Илиев

ПК по „Териториално-селищно устройство, общинска собственост и строителство, обществен ред и сигурност, опазване на околната среда”

Председател: Малин Станимиров Димитров

Член: Милко Еделов Благоев

Член: Тодор Георгиев Тодоров

Член: Валери Рангелов Марков

Член: Светослав Георгиев Илиев

 

ПК по Култура, социални грижи, спорт и туризъм”

Председател: Миляна Горкова Каменова

Член: Пламка Илиева Бобойчева

Член: Милко Еделов Благоев

Член: Георги Руменов Маринов

Член: Светослав Георгиев Илиев