ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ В ГЕОРГИ ДАМЯНОВО С ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУСА

Във връзка с превенцията и ограничаването на COVID-19- коронавирус, кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова, свика заседание на Общинския щаб за приемане мерки против разпространение на COVID-19, на което бяха взети конкретни мерки за предотвратяване разпространението на вируса на територията на общината.
По време на заседанието членовете на щаба бяха запознати със заповеди на Кмета, с които се въвеждат противоепидемични мерки в Общинска администрация и Домашен социален патронаж Георги Дамяново.
Общинска администрация осигурява дезинфектанти и средства за лична хигиена за работещите в Общината, Домашния социален патронаж и Кметствата, които получиха и пръскачки за дезинфекция.
За възрастните хора, с цел ограничаване излизане от домовете им и контактуването с други хора, ако имат нужда от помощ, могат да се обръщат за съдействие към кметовете на Кметства и кметски наместници по места.
За лица, които са поставени под карантина и не спазват забраната за излизане от дома си, да се подадат сигнал към РЗИ – Монтана, дежурния в Общината или на Национален телефон за спешни повиквания 112.
Болните с грипоподобни симптоми да се въздържат да излизат от домовете си и да се консултират по телефона с личния лекар.
Препоръчва се на гражданите и обектите, да използват хлорсъдържащи препарати за дезинфекция на помещения и препарати на спиртна основа за лична хигиена, с цел предпазване и разпространение на вируса.
Кметът Нена Петкова благодари на кметовете и кметските наместници за тяхното отговорно отношение към създалата се ситуация и грижите, които полагат за населението, с цел опазване на тяхното здраве.

About Администратор

Вашият коментар