ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Днес,04 март 2020 г. Общинската епизоотична комисия проведе заседание под ръководството на зам.-кмета на община Георги Дамяново Радослав Найденов, който е и председател на комисията. Участие в състоялото се в Общинска администрация събитие взеха д-р Петьо Кръстев – гл.инспектор ОДБХ – Монтана, директорът на ТП ДГС „Говежда” Милко Благоев, инж. Димитрина Иванова – лесничей ТП ДГС с. Говежда, кметове и кметски наместници на населените места в Общината.
В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с извършените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 г. и касаещи режима на регистрация на животновъдните обекти, както и задълженията на органите на местното самоуправление.
В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация относно Националната програма за борба с африканската чума по свинете, както и информация за болестта Инфлуенца по птиците.

About Администратор

Вашият коментар