Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси към община Георги Дамяново

Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси към община Георги Дамяново

Пояснение: Страницата изисква потвърждение за инсталиране на сертификат. В зависимост от браузърът, който използвате:

за Internet Explorer: Continue to this website (not recomended)

за Google Chrome: При излизане на съобщение „Връзката Ви не е поверителна“ изберете опция Разширени и от появилата се информация за сертификат изберете „Продължаване към страницата (опасно)