ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО С ОДОБРЕН ПРОЕКТ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 Г.“

За поредна година, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Община Георги Дамяново бе одобрена с реализиране на проект – изграждане на детска площадка в централната част на село Меляне. Проектното предложение, на стойност 10 000 лв. с ДДС.,  има за цел  паркът да бъде възстановен и модернизиран, да се подобри и благоустрои средата за децата и младежите, както и за всички жители на селото, чрез създаване на зелена зона за отдих, почивка и развлечение.

Дейностите по проекта обхващат доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, пейки и кошчета за отпадъци и ударопоглъщаща каучукова настилка. Общо 14 жители на Меляне са изявили желание да се включат с доброволен труд при изпълнението на проекта.

В конкурса на МОСВ и ПУДООС  бе одобрено и проектното предложение на ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново.

Крайният срок за приключване на проекта е 30 ноември 2020 г. Тази година финансиране от 10 000 лева ще получат 232 проекта на общини и кметства (от 901 постъпили предложения), 132 проекта на детски градини (от 426 постъпили предложения) и 110 проекта на училища (от 506 постъпили предложения) на територията на цялата страна.

About Администратор

Вашият коментар