ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО С НОВА БАНКОВА СМЕТКА

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СМЕТКА – BG 31 UBBS 80 02 84 63 11 6810
BIC: UBBSBGSF – ОББ АД – клон Монтана

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – ДАНЪК СГРАДИ 442 100
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – ДАНЪК МПС 442 300
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – Т Б О 442 400
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – ДАНЪК 2,5% ПР.ИМ. 442 500
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – ДРУГИ ДАНЪЦИ 443 400
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – ЛИХВИ 446 500
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – Т А У 448 007
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – Т Т У 448 001

About Администратор

Вашият коментар