ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19”

Община Георги Дамяново кандидатства и бе одобрена за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., финансиран от Агенция социално подпомагане. Стойността на проекта е 48 114,00 лв.
Социалната услуга е с продължителност четири месеца до 27 април 2021г. На територията на общината топъл обяд ще получават 200 лица от следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
    Подбора на лицата се извърши съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” – Чипровци. Реализирането на дейностите е за периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г., в рамките на общо 81 работни дни и включват предоставянето на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и десерт. Приготвянето на храната се извършва в сградата на Домашен социален патронаж – с. Георги Дамяново.
    По време на предоставяне на услугата продължава набирането на заявления за желаещи лица. Документите се подават в Община Георги Дамяново. Отпадане на потребител на услугата, мястото му ще бъде заето от друго лице, включено в резервния списък.

About Администратор

Вашият коментар