ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО“

На 11 септември 2023 г., с подписването на Административен договор № BG05SFPR002-2.003-0137-C01 между община Георги Дамяново и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата в община Георги Дамяново“.
Стойността на проекта е 282 520,00лв., а неговата продължителност е 40 месеца.
Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
С настоящият проект Община Георги Дамяново цели да подобри качеството на живот на децата от 0 до 18 годишна възраст, живеещи на територията на общината, както и да осигури комплексни здравно-социални услуги за подкрепа на ранното детско развитие.
Настоящият проект ще предостави подкрепа на семействата за придобиване на компетенции за създаване на по-добра семейна среда, осигуряване на по-добра грижа за децата.
В рамките на проекта ще се осигурят услуги за деца, които ще подкрепят тяхното успешно включване и оставане в образователната система.
В проекта е предвидена и патронажна грижа за деца на възраст от 0 до 3 години и техните родители, която ще включва здравно консултативен и обучителен компонент .Обучителният компонент ще включва серия от практически обучения на младите родители по реални проблеми на отглежданите бебета и деца. За всяка обучителна дейност ще бъдат закупувани съответните спомагателни материали( като памперси, бебешка храна ,някои медикаменти, дрешки и др.), които ще се използват по време на обучението, след което ще се раздават на присъстващите деца и родители.

About Администратор

Вашият коментар