ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СПЕЧЕЛИ ДВА ПРОЕКТА В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 Г.“

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) официално публикуваха всички класирани за финансиране проекти в  Национална кампания „ Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Сред одобрените предложения са и двата проекта, подадени от Община Георги Дамяново.

Първият проект е за изграждане на детска площадка в централната част на с.  Георги Дамяново. С неговото реализиране се цели да се повишат жизнената  и социална среда за жителите на селото,  да се подобри и благоустрои средата за малките деца и младежите чрез създаване на зелена зона за отдих,  почивка и игри.

Проектното предложение е на стойност 10 000 лв. с ДДС. Дейностите по проекта обхващат доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, маса за шах и  дървена маса с пейки.  Общо 8 жители на Георги Дамяново са изявили желание да се включат с доброволен труд при изпълнението на проекта.

В конкурса на МОСВ и ПУДООС  бе одобрено и проектното предложение на Община Георги Дамяново  за изграждане на детска площадка в централната част на с.  Видлица. Ще бъде изградено комбинирано детско съоръжение за игра, поставени пейки и кошчета за отпадъци. Цялостният ефект от проекта, на стойност 10 000 лв с ДДС,  е създаване на привлекателно и желано място за почивка и игри. Местното население подкрепя проекта, а общо 10  доброволци ще помогнат с труда си за неговото реализиране.  Крайният срок за приключване на проектите е 30 ноември 2021 г.

About Администратор

Вашият коментар