ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД ”СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип на деца без увреждания с. Гаврил Геново получиха три компютърни конфигурации с лицензиран софтуер, безжичен рутер и безплатен интернет за четири месеца. Това стана благодарение на одобрен проект  на Община Георги Дамяново с финансовата подкрепата на Фонд „Социална закрила” към  Министерство на труда и социалната политика. С новите компютри децата ще могат да се включат в дистанционно обучение, ако такова бъде въведено през настоящата учебна година.

Целта на програмата е да осигури непрекъснат образователен процес. Тя е част от ангажимента на социалното министерство да не се преустановява образователния процес и социалната подкрепа на най-уязвимите обществени групи при преодоляването на пандемията от COVID-19. С подкрепата ще се повишат шансовете на децата и младежите от заведенията за социални услуги за преминаване в следваща форма на обучение, професионална квалификация по професия и реализацията им на пазара на труда. Общата стойност на проекта е 2 567,60 лева с ДДС, които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

About Администратор

Вашият коментар