ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОВО СТИМУЛИРА РЕДОВНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ

И тази година Община Георги Дамяново организира томбола за редовни платци.
Всички граждани на общината, които нямат задължения от предходни години и тези, които изплатят годишните си налози в целия им размер до 30 юни ще бъдат включени в томбола с предметни награди. 5% отстъпка ползват гражданите, които до 30 април предплатят изцяло данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци.
Печелившите трима от томболата ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус.
Покриването на задълженията става на касата в Общинска администрация – Георги Дамяново, по банков път или на касите на Easypay.

About Администратор

Вашият коментар