ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Община Георги Дамяново, отдел „Местни данъци и такси“ уведомява всички данъчно задължени лица, че във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредното положение и на основание § 26. от приетия и обнародван в Държавен вестник, извънреден брой 28 от 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,  през 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година . Срокът, в който може да се ползва 5 на сто отстъпка на такса битови отпадъци остава 30 април 2020 г.

About Администратор

Вашият коментар