ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО НАЛАГА ВРЕМЕНЕН ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗАРАДИ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ТОКА

На основание Заповед № 18 от 17.01.2022 г. на кмета на Община Георги Дамяново Нина Петкова относно драстичното повишение на електроенергията и наложеното предприемане на мерки за справяне с възникналата ситуацията, се налага временен ограничителен режим на уличното осветление в населените места на общината.
В тази връзка от 19 януари 2022 г. уличното осветление на територията на община Георги Дамяново ще се включва всеки ден от свечеряване до 22.00 часа.
Заповедта ще бъде в сила докато ситуацията с постоянно нарастващата цена на ел.енергията се регулира или се намери механизъм за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за електричество.
С настоящата заповед са запознати всички кметове и кметски наместници в община Георги Дамяново.

About Администратор

Вашият коментар