ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ИМА ГОТОВНОСТ ДА ПОСРЕЩНЕ ЗИМАТА

Първа работна среща във връзка с подготовката за зимата и зимното поддържане  през сезон 2020/2021 година се проведе в Община Георги Дамяново. На срещата присъстваха кметове и кметски наместници на населени места в общината,  представител на поддържащата фирма и  контролиращото звено от Общинската администрация, отговарящи за това.

Срещата бе ръководена от кмета на общината Нина Петкова и в присъствието на зам.-кмета Радослав Найденов.

Обсъден бе и оперативния план на изпълнителя за осигуряване на зимното поддържане и снегопочистване и начините за комуникация между страните.  Разисквани бяха и  редица проблеми от предходни години, като се набелязаха мерки за преодоляването им. Изпълнителят по зимното почистване информира присъстващите на срещата, че машините са преминали технически преглед и са подсигурени  необходимите  инертни материали (пясък и сол).

About Администратор

Вашият коментар