ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Георги Дамяново изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес – 24.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обществено обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Георги Дамяново.
Обществената дискусия ще се проведе на 24.03.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Георги Дамяново, с участието на членовете на Съвета по въпросите за социални услуги към Общината.

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

  • на e-mail: gd3470@mail.bg
  • в писмен вид в Информационен център в Община Георги Дамяново

About Администратор

Вашият коментар