ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 Г.

В Заседателната зала на Общинска администрация, в присъствието на общински съветници, кметове и кметски наместници, служители от администрацията и граждани, кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова представи на обществено обсъждане проектобюджета на общината за 2020 година. Проектът ще бъде разгледан от Общ

инския съвет в началото на месец февруари.

About Администратор

Вашият коментар