ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Публично обсъждане на проектобюджета за 2022 година на Община Георги Дамяново се проведе днес в заседателната зала на Общината. На него присъстваха кметът на общината Нина Петкова, секретарят на общината Иван Пешунов, главният счетоводител на общината Гергана Филипова, кметове и кметски наместници, и служители на Общинска администрацията.
Общата рамка на проектобюджета на община Георги Дамяново за 2022 г. възлиза на 5 578 583 лв. От тях за делегирани дейности са заложени 3 550 445 лв и за местни дейности – 2 028 138 лв. Планираните собствени приходи на общината се очаква да бъдат 623 300 лв.
Проектът на бюджета е публикуван на интернет страницата на Община Георги Дамяново. Същият ще бъде разгледан и от Общинския съвет.

About Администратор

Вашият коментар