ОБСЪДЕН БЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

Публично обсъждане на проектобюджета за 2021 година на Община Георги Дамяново се проведе днес в заседателната зала на Общината, в съответствие с противоепидемичните мерки в страната.
На него присъстваха кметът на общината Нина Петкова, заместник-кметът Радослав Найденов, секретарят на общината Иван Пешунов, директорът на Дирекция „ОКТСДОСТСУ“ инж. Бойко Благоев, главният счетоводител на общината Гергана Филипова, общински съветници, кметове и кметски наместници, и служители на Общинска администрацията.
Общата рамка на проектобюджета на община Георги Дамяново за 2021 г. възлиза на 5 379 316 лв. От тях за делегирани дейности са заложени 3 374 150 лв и за местни дейности – 2 005 116 лв. Планираните собствени приходи на общината се очаква да бъдат 606 500 лв.
Проектът на бюджета е публикуван на интернет страницата на Община Георги Дамяново. Същият ще бъде разгледан и от Общинския съвет. Очаква се новият бюджет да бъде приет до края на месец февруари 2021 г., като той търпи промени и корекции.

About Администратор

Вашият коментар