НОВ АВТОМОБИЛ ЩЕ ИМА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Кметът на Община Георги Дамяново сключи договор с Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на Проект “Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Георги Дамяново”.
Проектът е финансиран от Целева програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд” на Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
Общата стойност е в размер на 50 000 лева с ДДС. От тези средства 72% (36 000 лева) са безвъзмездна финансова помощ, която Община Георги Дамяново ще получи от фонда, а собственото участие е 28% – (14 000 лева).
По проекта се предвижда да бъде закупен нов неупотребяван лекотоварен автомобил тип фургон, отговарящ на техническите параметри, заложени в целевата програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”. Закупуването ще се осъществи с обявяване на обществена поръчка съгласно ЗОП.
Основната целта на проекта е да подпомогне социалната дейност в община Георги Дамяново и ще допринесе за осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда.
С реализирането на проекта ще се обнови и модернизира автопаркът на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на повече от 200 потребители от 13 населени места на територията на общината.

About Администратор

Вашият коментар