НА 26 ЮНИ 2021 Г. ИЗТИЧАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Община Георги Дамяново уведомява, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.
    За целта на 26 юни 2021 г., /събота/ от 09:00 ч. до 17:30 ч. избирателите могат да подадат писмено заявления на първи етаж в Общинска администрация – Георги Дамяново.

About Администратор

Вашият коментар