НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО НАЕМАТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Във връзка с предстоящата сезонна дейност по обработка и прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци Ви информираме, че Дирекция „Инспекция  по труда”- Монтана ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения по наемането на селскостопански работници, по горепосочените  дейности и спазване на всички изисквания на трудовото законодателство.

От 26 май земеделските стопани могат да заявяват по електронен път образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно безработни за сезонна селскостопанска работа. Това е третият вид трудов договор, създаден специално за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското стопанство. Дейността му е регламентирана със законови промени от 13 май 2020 г., и ще е в сила до 31 октомври 2020 г.

Земеделските стопани имат възможност да сключват трудови договори по тези изменения само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. За наемане на хора за прибиране на реколтата те може да подпишат контрактите и за повече от един ден по параграф 49б от Закона за мерките и действията в условията на извънредно положение. И за двата вида договори за повече от един ден не е необходимо предварително заплащане на осигурителни вноски, като те могат да се сключват за 4, 6 и 8 часа.

Наетите в селското стопанство по силата на който и да е от трите вида договори за краткотрайна сезонна работа, не губят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица и не се налага да полагат общественополезен труд.

Регистрираните земеделски производители, които ще използват портала за първи път и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи остават валидни. При необходимост от съдействие и информация, свързана със системата, земеделските стопани могат да се обръщат към Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана, както и на телефони 02 8101 724; 02 8101 708.

About Администратор

Вашият коментар