НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ПЧЕЛАРИ

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините и за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, обнародвана в ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020г., Ви уведомяваме, че с нея е регламентиран нов начин за оповестяване на пчеларите за предстоящите третирания с препрати  за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадена Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните  дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯ ДО 31 ЯНУАРИ 2021 г. В ЕПОРД системата.

Ръководството за регистрация и работа в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД)  може да намерите тук…

Важно е да се знае, че до 28 февруари 2021 г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД, А ОТ 01 МАРТ 2021 г. УВЕДОМЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО ЧРЕЗ ЕПОРД!

About Администратор

Вашият коментар