НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ЕСЕН В МОЕТО РОДНО МЯСТО“

Кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова награди победителите в конкурса за детска рисунка на тема „Есен в моето родно място“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Георги Дамяново. Основната идея на конкурса е популяризиране на красивата природа в общината и разнообразяването на свободното време на учениците, чрез привличането им в дейности, свързани с изобразителното изкуство и опазването на околната среда.
Нина Петкова пожела на малките художници творческо вдъхновение и дръзновение. „Бъдете ученолюбиви, не спирайте да творите и запазете в сърцата си любовта към рисуването, природата и родното място”, добави Петкова.
Церемонията по награждаване на най-добрите рисунки се състоя в Основното училище „Отец Паисий” с. Георги Дамяново, в присъствието на инж. Бойко Благоев – директор на дирекция в Община Георги Дамяново, Нели Иванова – мл.експерт „Образование” в общината, учители и ученици.
Победителите в конкурса:
Първо място: Борислав Илиев – 4-ти клас
Второ място: Пламен Георгиев – 4-ти клас
Трето място: Стефан Цветанов – 4-ти клас
Те получиха предметни награди и грамоти.За всички останали участници имаше поощрителни награди.

About Администратор

Вашият коментар