МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.), ЧЕ ДО 27 НОЕМВРИ 2020 Г. МОГАТ ДА РЕГИСТРИРАТ ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, В СЪОТВЕТНАТА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА § 41 НА ПРЗ НА ЗИД НА ЗООС.

По-подробна информация относно Регистрация на водовземни съоръжения можете да намерите тук…

About Администратор

Вашият коментар