КМЕТ

Нина Пламенова Петкова

Родена на 13 юли 1977 г. в гр. Монтана. Притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Финанси”. Професионалната кариера на Нина Петкова започва от 1998 г. в частния сектор, където работи до 2011 г.

От 2011 г.- 2013 г. и  2014 г.- 2019 г. е заместник областен управител на област Монтана. В две служебни правителства изпълнява длъжността областен управител.

Майка на две деца.

За контакти:

3470 с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” №2

Тел:  09551/2220

e-mail: gd3470@mail.bg