Достъп до Обществена информация

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация – Георги Дамяново и форматите в които е достъпна
(съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗДОИ) за 2019 г.

Отчет 2018

Отчет 2017

Годишен отчет за ДОИ за 2016 г.

Отчет за ДОИ за 2015 г.

Годишен отчет за ДОИ 2014г.

Вътрешни правила за ДОИ

Годишен отчет ДОИ за 2013 г

Достъп до обществена информация

Инструкция за ДОИ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Защина на населението

Защита на населението