ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 1, 087 дка

Площ – 1, 087 дка и е отреден за Обществено застрояване.
В УПИ-то има три сгради:

  1. Триетажна масивна стоманобетонна сграда – Здравно заведение – 292 кв. м.
    Адрес на имота: с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, ЕКАТТЕ 38488
    За повече информация – тел: 09551 – 2220/108

About Администратор