ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 1, 420 дка

Площ – 1, 420 дка ведно с построените в него сгради:

 1. Масивна триетажна сграда – 320 кв.м.застроена площ
  Предназначение: Комплексно обществено обслужване ( старата поща )
 2. Селскостопанска сграда – 61 кв.м. застроена площ, един етаж, паянтова
 3. Селскостопанска сграда – 42 кв. м. застроена площ, един етаж, масивна
  Построени през 1960 г.
  Адрес на имота: с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана,ЕКАТТЕ 15299
  За повече информация – тел: 09551 – 2220/108

About Администратор