ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 1,502 дка

Площ – 1,502 дка в едно с построена в него сграда:

  1. Двуетажна масивна стоманобетонна сграда – 452 кв.м
    Предназначение:Сграда за култура и изкуство(бившия Младежки дом). Построена през 1981 година;
    Адрес на имота: с. Георги Дамяново, обл. Монтана, ул. „Петнадесета” №8.
    За повече информация – тел: 09551 – 2220/108

About Администратор