ИЗБОРИ 2019

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

fpzalkmb_12-14-00

SKMBT_C224e19102214460

Заповед за секция с подвижна избирателна урна

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Покана ПСИК

ЦИК-СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА 27.10.2019 г.

Покана СИК

Избирателен списък 1 ЧАСТ

Избирателен списък за произв на избори за общински съв и кметове на 27.10.2019 г.

Заповед за образуване на избирателни секции

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12 Приложение 13 Приложение 14 Приложение 15 Приложение 16 Приложение 17 Приложение 18

 

консултации ОИК

 

 


ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019

Списък на заличените лица за изборите

ПОКАНА   ПОКАНА

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЧАСТ I

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЧАСТ I

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИПИ 2019

АДРЕСИ СЕКЦИИ

ЗАПОВЕД СЕКЦИИ

ОБХВАТ СЕКЦИИ

 


Избори 2017