ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Монтана уведомява работодателите от общините Монтана, Бойчиновци, Якимово, Чипровци и Георги Дамяново, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

– безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 892 лв.;

– осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. – от ЗНЗ) – свободни средства – 8 608 лв.;

Програми за обучение и заетост:

– Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – свободни средства – 8 979 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ – свободни средства – 4 984 лв. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Монтана, както и на тел. 096/306 557

About Администратор

Вашият коментар