ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ!!! АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- МОНТАНА УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ МОНТАНА, БОЙЧИНОВЦИ, ЯКИМОВО, ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗНЗ) ПРЕЗ М. МАРТ 2021 Г.

About Администратор

Вашият коментар